Renovatie 319 woningen Jagershoef Eindhoven

Renovatie en verduurzaming 319 woningen Jagershoef Eindhoven

In een bouwcombinatie met Groenen renoveren én verduurzamen we in opdracht van Woonbedrijf 319 woningen in Eindhoven. De eengezinswoningen in Jagershoef worden comfortabel en energiezuinig. Bouwcombinatie Groenen van Santvoort is begin 2022 gestart met de onderhouds- en verbeterwerkzaamheden voor het Woonbedrijf en haar bewoners. Dit gebeurt in diverse fases. De eerste woningen zijn intussen klaar en eind 2023/begin 2024 leveren we de laatste woningen op.

We isoleren het dak en de buitenmuren, plaatsen isolatieglas met ventilatieroosters en brengen mechanische ventilatie aan. Ook kunnen bewoners kiezen voor een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet als deze aan vervanging toe zijn.

De renovatie en verduurzamingswerkzaamheden maken onderdeel uit van een grotere samenwerking met een aantal andere ketenpartners voor het Woonbedrijf.

Wist u dat we hier inmiddels (juli 2023)…

…220 daken hebben vernieuwd • 105 nieuwe keukens werden geplaatst • 115 badkamers zijn vernieuwd • 129toiletten werden vernieuwd • 1413 zonnepanelen zijn geplaatst • 133 dakkappelen en 172 dakvensters geplaatst zijn • 73 rioleringen vernieuwd zijn • We 171 eindopleveringen hebben
gehad • en dat we maar liefst 318 huisbezoeken hebben gedaan!

21. jagershoef
Onderhoud, Renovatie, Verduurzamen
Eengezinswoningen
Gereed
Eindhoven, Jagershoef