40 woningen Hagendorenseweg – Koraal

40 woningen Hagendorenseweg - Koraal

Van Santvoort Ontwikkeling heeft in februari 2023 instemming onder voorwaarden gekregen van de gemeente Veldhoven om op het terrein tussen de Hagendorenseweg, Polkestraat, Kapelstraat-Noord, Vingerhoedspad en Koraal, woningbouw mogelijk te maken. Inmiddels is er een schetsplan gemaakt met ongeveer 40 (duplex) woningen in de vorm van een kleinschalig hof. Er zijn ideeën over de buitenruimte rondom de gebouwen.

Wat is het plan?

Door de besloten opzet ontstaat een kleinschalig woonhofje en geeft het wonen een veilig gevoel en een geborgen sfeer. Het plan bestaat uit twee gebouwen met circa 40 (duplex)woningen en een bloemrijke centrale groenruimte die als één geheel ontworpen zal worden met de overige buitenruimte waar ook wordt geparkeerd en waar de waterberging zal plaatsvinden. De gebouwen kennen een hoogte van maximaal anderhalve laag met kap waarbij goot- en nokhoogten zich speels zullen afwisselen. Naast het feit dat dit bijdraagt aan het behoud van een kleinschalig karakter dat goed past bij de woongedachte achter dit plan, houdt het ook al rekening met de belangen van de omwonenden die met dit plan een nieuwe woonomgeving in hun directe omgeving zien verschijnen.

Omgevingsdialoog

Op 25 oktober 2023 heeft een omgevingsdialoog plaatsgevonden in Gemeenschapshuis ’t Patronaat aan de Blaarthemseweg 18 in Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst kregen aanwezigen de kans om de plannen te bekijken en eventuele vragen of opmerkingen te bespreken met zowel Van Santvoort Ontwikkeling als de Gemeente Veldhoven.

De documenten van de omgevingsdialoog kunt u hier inzien:

A0 informatiebord

Reactieformulier

Powerpoint omgevingsdialoog 25-10-23

Naar aanleiding van de omgevingsdialoog op 25-10-2023 hebben we verschillende vragen ontvangen. Hieronder kunt u deze vragen bekijken.

Reacties op omgevingsdialoog – 25 oktober 2023

poster 25okt23 aoformaat aangepast page 0001 min

Wat is het vervolg?

We zijn nu bezig met de uitwerking van het plan en betrekken de gemeente Veldhoven hierbij. Daarna volgt de ruimtelijke procedure. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking en vanaf dat moment wordt niet meer gewerkt met bestemmingsplannen, maar met één omgevingsplan. Ook de bestaande bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunningprocedure komen dan te vervallen. Onder de Omgevingswet zijn er ook nieuwe instrumenten om activiteiten mogelijk te maken die niet voldoen aan de regels van het Omgevingsplan. Eén hiervan is de ‘Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit’ (BOPA). Een BOPA is, eenvoudig gezegd, een vergunning om af te wijken van de regels van het geldende Omgevingsplan. Voor het nieuwbouwplan aan de Hagendorenseweg wordt een BOPA-procedure doorlopen. De totale doorlooptijd van deze procedure is moeilijk in te schatten, omdat het proces onder andere afhankelijk is van het aantal en de aard van eventuele zienswijzen/bezwaren.

In ontwikkeling
Veldhoven