Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
Schrijverskwartier in Bladel
Duurzaamheid

Van Santvoort heeft duurzaamheid en het realiseren van duurzame woningen al jarenlang hoog op de agenda staan en zichzelf ten doel gesteld om de overheidsambitie versnelt in de praktijk te brengen daar waar het in zelfstandig ontwikkelde projecten kan. Als uitgangspunt voor de realisatie van het project hanteren wij een basis die bestaat uit een All Electric woning.

Concreet betekent dit dat een robuust casco wordt ontworpen en gerealiseerd met Rc waardes van 3,5 (vloer), 4,5 (gevel) en 6,0 (dak). De woning wordt voorzien van HR++ glas met U-waarde van 1,0 en een optimale kierdichting (Qv;10 waarde is 0,40). Voor de warmtebron van de woning is gekozen voor een ventilatieluchtwarmtepomp, vloerverwarming en een elektrische radiator in de badkamer. De resterende elektrische energie die benodigd is voor de gebouw gebonden installaties wordt gewonnen uit de fotovoltaïsche (PV) cellen in egale donkere kleurstelling.

Duurzaamheid en toekomstbestendig
Duurzaam bouwen is echter meer dan alleen energiezuinig bouwen. De woningen zijn levensloopbestendig of levensloopbestendig te maken. Dit kunnen woningen zijn die nu al geschikt zijn voor ouderen, maar ook woningen waarbij rekening is gehouden met verbouwen op termijn. Een belangrijke opgave is ook om met de kennis van vandaag gebouwen te ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen van morgen. Immers, hoe mooi de locatie en het ontwerp ook zijn, als de kwaliteit niet aansluit bij de wensen van nu en de verwachtingen voor de toekomst dan heeft dit een grote invloed op de functionaliteit en het woongenot.

Duurzaam bouwen betekent dus ook dat de woning op maat wordt gemaakt op basis van de wensen van nu met de mogelijkheden om deze aan te passen aan de wensen van later. Potentiële kopers wordt de mogelijkheid geboden om de woning volledig naar eigen inzicht in te delen en af te werken.

Duurzaamheid en sociale impact
Verbinding is belangrijk in het plan, met groene plekken en grotere voortuinen waar het kan. Dit gevoel dat versterkt door het verbindend groen, de groene ontmoetingsplek met eventueel een speelplaats, een plek om met de buren te praten als je in de voortuin aan het werk bent. Ruimte om elkaar te ontmoeten. Sociale cohesie dus, waarbij vreemden bekenden worden en een nieuwe buurtgemeenschap verrijst.