Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
Schrijverskwartier in Bladel
De planning

In nieuwbouwwijk Schrijverskwartier in Bladel komen straks 13 koopwoningen en 16 huurwoningen. De woningen bestaan uit rijwoningen en 2 onder 1 kapwoningen. Samen met het uitgebreide optiepakket dat wij bieden is er voor iedere leeftijd dus een geschikte woning te vinden. Hieronder leest u over de planning van dit project.

VERGUNNINGEN
De aanvraag omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is inmiddels ingediend bij de gemeente Bladel. De vergunning moet in theorie medio juni/juli kunnen worden verleend. Hierna volgt volgens de wetgeving nog een periode van zes weken waarin zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt door belanghebbenden. Gebeurt dat niet dan is de vergunning medio augustus onherroepelijk en kan worden gestart met de bouwvoorbereiding. De tussenliggende periode gebruiken we om met u te bespreken of de woning gebouwd wordt zoals u hem kocht, of u grote of kleine wijzigingen wilt.

BOUWVOORBEREIDING
Zodra we voldoende inzicht hebben in het aantal woningen dat verkocht zal worden en de vergunning is verleend, naar verwachting zo rond de zomervakantie, dan gaat de architect de werktekeningen maken. Daarin nemen we dan direct de door u (eventueel) met onze kopersbegeleidster besproken wijzigingen mee zoals een uitbouw, dakkapel, indelingswijzigingen etc. De periode tussen september en november kunnen we dan gebruiken om het terrein bouwrijp te maken.

BOUWRIJP MAKEN
Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het openbare gebied. Begin juli beslissen we welke aannemer dit werk mag gaan realiseren. Zij zullen waarschijnlijk vanaf september dan starten met het technisch bouwrijp maken van het gebied. Denk hierbij onder meer aan het aanleggen van alle ondergrondse voorzieningen zoals vuilwater riool, hemelwater infiltratie riool en alle kabels en leidingen voor nutsbedrijven. Ook het op niveau brengen van het hele terrein en het treffen van voorbereidingen voor wegen en paden worden getroffen en de bouwkavels worden exact uitgezet. Maar ook het slopen van de sporthal en het uitvoeren van archeologisch onderzoek is daarvan onderdeel. Het woonrijp maken van het project (wegen, paden, bomen etc.) doen we rondom de oplevering van de woningen om beschadigingen tijdens de bouw te voorkomen.

START BOUW
Als het terrein bouwrijp is en alle vergunningen zijn verstrekt, dan kan eind 2020 eindelijk gestart worden met de bouw met een geprognosticeerde oplevering in het voorjaar van 2022. Gelet op bovenstaande planning denken wij eind dit jaar te kunnen starten met de bouw van de woningen. In een later stadium zal door de uitvoering van ons bedrijf een bouwrouting worden opgesteld, we kunnen immers niet direct op dezelfde dag met alle woningen starten. Grofweg kunt u er rekening mee houden dat we in een periode van 5 à 6 weken met alle woningen aan de slag zijn.