Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
De Nieuwe Erven in Molenschot
Vliegbasis Gilze - Rijen

Het plangebied is gelegen in de omgeving van vliegbasis Gilze-Rijen. In samenspraak met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Gilze en Rijen willen wij u erop wijzen dat u rekening moet houden met de mogelijkheid op geluids- of andere overlast. Waar nodig zullen wij terzake een regeling opnemen in de te sluiten overeenkomsten waardoor u bovengenoemde partijen hiervoor vrijwaart.