Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
De Nieuwe Erven in Molenschot
Stedenbouwkundig plan

Het definitieve stedenbouwkundig ontwerp laat een bovenaanzicht zien van de toekomstige wijk en geeft inzicht over hoe wordt omgegaan met de omgeving, parkeren, spelen, verkeer, groen en uiteraard wonen. De woningontwerpen maken nog geen deel uit van dit plan, dat volgt later. Het ontwerp is tot stand gekomen op basis van informatie van de gemeente Gilze&Rijen samen met het Integraal Dorp Ontwikkelings Plan (IDOP).

Dit plan is op basis van de wensen van haar toekomstige bewoners aangepast en verfijnd en vormt de blauwdruk voor het bestemmingsplan.

Afbeeldingen