Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
De Nieuwe Erven in Molenschot
Procedure

25 september 2013: informatiebijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst bespreken we graag met u wat u van de ontwerpen vindt en peilen we uw interesse en ideeën voor mogelijke verbeterpunten van de plannen.

18 oktober: uiterlijke inleverdatum voorkeurformulier
We vragen u om uiterlijk vrijdag 18 oktober aan ons kenbaar te maken naar welke architectuur, woningtype en prijsklasse uw voorkeur uitgaat, samen met een eerste opgave van het gewenste bouwkavel. Dit is voor u vrijblijvend maar we vragen u wel alleen een formulier in te dienen als u onder normale omstandigheden ook echt de intentie hebt om een woning te kopen. Aan de hand van de ontvangen formulieren worden, indien gewenst, de plannen van de architect bijgesteld, wordt bepaald welk deel in de eerste fase in verkoop wordt gebracht en wordt per blok woningen vastgesteld welke architectuur er zal worden gerealiseerd.

29 oktober 2013: verkoopbijeenkomst / loting
Nu de omvang van de interesse en de voorkeuren qua architectuur en woningtypen bekend zijn, kunnen de plannen worden geoptimaliseerd. Op 29 oktober wordt een verkoopbijeenkomst georganiseerd waarin door de notaris middels een loting één voor één de formulieren worden getrokken en de betreffende belangstellende ter plekke een kavel kan kiezen. Dit kavel wordt dan gereserveerd voor het zogenaamde ‘Bouwen op Maat’ proces. Aan het einde van de loting zou duidelijk moeten zijn of er voldoende belangstelling overblijft voor een eerste fase en de planontwikkeling gezamenlijk kan worden opgestart.

‘Bouwen op Maat’
Indien u een kavel toegewezen heeft gekregen, wordt samen met u, de ontwikkelaar, de architect en de makelaar gekeken hoe de woning, indeling en afwerking geheel aan gaat sluiten op uw wensen. Dit gebeurt volgens het ‘Bouwen op Maat’ – concept van Van Santvoort. Dit begint met een afspraak bij de architect waarin u aangeeft wat uw wensen zijn. Is het ontwerp gereed, dan gaat u met de kopersbegeleider van Bouwbedrijf Van Santvoort aan tafel en bespreekt u uw wensen ten aanzien van de binnenafwerking. Uiteraard is het opleveren van een woning zonder afwerkingen (mits technisch verantwoord) ook mogelijk. Op basis van uw keuzes bepalen we dan de definitieve koopprijs van uw woning.