Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
De Nieuwe Erven in Molenschot
Beeldkwaliteit

Gelet op de bijzondere ligging aan het oude agrarische lint, nabij de historische dorpskern, is ervoor gekozen om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor het project. In dit plan geven we samen met de gemeente aan wat voor woonmilieu we nastreven in de wijk. Het heeft als doel om de toekomstige architect(en) te inspireren op basis van vooraf helder gestelde ambities en verwachtingen. Het gaat daarin dus niet alleen om het vastleggen van de verwachtingen t.a.v. de woningen maar zeker ook de openbare ruimte komt aan bod. Op basis van de input vanuit het dorp wordt in overleg met de gemeente later een plan opgesteld. Onderstaand kunt u het CONCEPT beeldkwaliteitsplan downloaden.