Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
De Nieuwe Erven in Molenschot
De Nieuwe Erven in Molenschot

Na lange tijd geen nieuwbouw te hebben kunnen realiseren in Molenschot, maakt vernieuwde wetgeving dit eindelijk mogelijk. En wat voor nieuwbouw! Van Santvoort realiseert hier 27 prachtige eengezinswoningen waar kopers volop inspraak hebben. Mocht u echt álle vrijheid wensen, dan biedt zij tevens drie vrije kavels aan, waar zelfbouw mogelijk is.

Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke wens uit het integraal Dorps Ontwikkelingsplan voor Molenschot: woningbouw voor starters en gezinnen met jonge kinderen. Het plan omvat overigens nog veel meer dan alleen woningen voor jongeren.

De inbreng van toekomstige bewoners en omwonenden was en blijft groot in de planvorming voor De Nieuwe Erven. Bij eerdere informatieavonden met de klankbordgroep van Molenschot en overige geïnteresseerden bleek het initiatief voor het project breed te worden gedragen, maar had men evengoed suggesties ter verbetering. Deze ideeën zijn door Keeris Architecten verder uitgewerkt tot een schetsontwerp met diverse varianten.

Nu is de tijd gekomen om samen met potentieel geïnteresseerden het Bouwen op Maat proces te starten. Omdat de plannen in samenspraak met de gemeente, de klankbordgroep en belangstellenden worden ontwikkeld / bijgesteld, verloopt het proces wat anders dan u wellicht van een ‘normale’ planontwikkeling zou verwachten en heeft u als belangstellende alle ruimte om de woning naar wens te wijzigen en worden alle vragen beantwoord en onduidelijkheden weggenomen voordat u beslist of u daadwerkelijk gaat kopen.