Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
Groeneweg Reusel
Groeneweg Reusel

Woningstichting De Zaligheden (WSZ) en Van Santvoort Ontwikkeling BV hebben de intentie uitgesproken om op de locatie Groeneweg 9 tot ontwikkeling te brengen. Een nieuwe bestemming in het voormalige Fraterhuis en 23 nieuwe seniorenappartementen in de achtertuin. De overeenkomst waarin deze intentie is vastgelegd is op woensdag 23 september ondertekend door Chris Theuws, directeur-bestuurder WSZ en Bas Oomen, directeur Van Santvoort Ontwikkeling BV.

Het Fraterhuis renoveren en in de achtertuin nieuwe seniorenwoningen bouwen
Dat was de uitkomst van het onderzoek dat WSZ samen met architectenbureau Diederendirrix eerder had uitgevoerd. Van Santvoort heeft gekozen voor een combinatie van Urban Jazz stedenbouw & Landscha als stedenbouwkundig bureau en LSL Architecten als architect voor de uitwerking van de plannen. Het Fraterhuis is een monumentaal pand waarmee respectvol omgegaan moet worden. Daarom is besloten om dit pand te behouden en te renoveren tot 8 grondgebonden woningen. De grote achtertuin van het pand biedt ruimte voor het bouwen van 23 seniorenappartementen.

Van Santvoort Ontwikkeling had beste visie op de ontwikkeling
Eind februari 2020 hebben 9 partijen een vrijblijvende bieding met motivatie voor de voorgestelde ontwikkeling ingediend en gepresenteerd bij WSZ. De biedingen zijn door WSZ beoordeeld op basis van vooraf samengestelde criteria en scores. Van Santvoort bleek de beste papieren te hebben om met de ontwikkeling aan de slag te gaan.

Laatste huurcontract appartement Fraterhuis loopt in het najaar van 2021 af
In overleg met de gemeente Reusel-De Mierden heeft WSZ in 2016 besloten om het Fraterhuis voor een periode van 5 jaar in te zetten voor de huisvesting van vergunninghouders. Op dit moment worden de appartementen niet opnieuw verhuurd.

Naar verwachting start de bouw in 2022
Van Santvoort Ontwikkeling, LSL Architecten, Urban-Jazz stedenbouw & Landschap en WSZ werken momenteel het plan gedetailleerd verder uit. De massastudie zal op korte termijn worden voorgelegd aan gemeente Reusel-De Mierden. De verwachting is dat er in 2022 de locatie bouwrijp gemaakt kan worden en de woningen werkelijk kunnen worden gebouwd.

Omgevingsdialoog gehouden op 21 december 2021
In Nederland is een grote behoefte aan woningen. Net als in de regio. Er moet dus worden gebouwd. De Kempische Visie op wonen geeft aan dat er de komende jaren behoefte is aan 2.440 nieuwe woningen in de Kempen. Voor een deel van die woningen zijn bestaande locaties geschikt voor renovatie of nieuwbouw. Een locatie ligt vanzelfsprekend in de directe omgeving van bestaande woning. Daarom houden we omgevingsdialoog met omwonenden zodat we over het voorlopige plan kunnen vertellen en omwonenden erop kunnen reageren en we de inbreng nog kunnen betrekken bij de verdere uitwerking. Uiteraard zouden we dat het liefste gedaan hebben bij een fysieke informatiebijeenkomst. Maar door de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Als alternatief hebben we daarom een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 21 december jl. De presentatie  kunt u hier downloaden en de live presentatie kunt u hier zien.

Inschrijven als belangstellende?
Schrijf u in via deze link en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.