Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
Dorpshart in Knegsel
Dorpshart in Knegsel

Na de verhuizing van gemeenschapshuis De Leenhoef naar de nieuwe Multi Functionele Accommodatie De Leenhoef, gaat een nieuw bestemmingsplan de nieuwbouw van woningen mogelijk maken op de oude locatie. En wat voor nieuwbouw!

Van Santvoort realiseert hier 32 prachtige eengezinswoningen waar kopers volop inspraak hebben via ons Bouw op Maat proces. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke wens van de Leefbaarheidsgroep van Knegsel: woningbouw voor starters en senioren. Het plan omvat overigens nog veel meer dan alleen woningen voor jongeren en ouderen. Er worden 8 sociale huurwoningen gerealiseerd voor Woningstichting De Zaligheden, er zijn woningen voor gezinnen, doorstroomwoningen en vrijstaande woningen. Voor iedere doelgroep is plaats in het plan.

De inbreng van toekomstige bewoners en omwonenden was groot in de planvorming voor Dorpshart Knegsel. Bij eerdere afspraken en de informatieavond met de Leefbaarheidsgroep van Knegsel en overige geïnteresseerden bleek het initiatief voor het project breed te worden gedragen, maar had men evengoed suggesties ter verbetering. Deze ideeën zijn, onder meer na uitvoering van een enquête, door KdV Architectuur verder uitgewerkt tot een schetsontwerp. 

Het project is inmiddels helemaal verkocht en in aanbouw genomen!