Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
De Abdijtuinen - Veldhoven
Pluspunten van De Abdijtuinen

Het wooncomplex "De Abdijtuinen" kenmerkt zich door vele pluspunten welke wij standaard in de ontwerpen hebben opgenomen. Wij zullen ze hieronder beschrijven. Onderaan de pagina kunt u de bijbehorende bijlagen openen.

Verwarming door gebruik van Aardwarmte
De appartementen in dit project zijn verwarmd met aardwarmte. Een verwarming met een zogenaamde warmtepomp. Heel goed voor het milieu! De extra investering zal gedaan worden door NUON waardoor de koopprijzen niet extra verhoogd zijn. In de woningen komt geen gasaansluiting en geen CV ketel maar een warmteafleverset waarop een warmtemeter geplaatst wordt die het verbruik meet wat in rekening gebracht wordt per maand door NUON. Het verbruik zal hetzelfde zijn als voor een woning welke verwarmd wordt door aardgas. Een berekening volgens het "niet meer dan anders" principe wat vastgelegd wordt in de warmtewet. Verder heeft de koper geen kosten meer aan onderhoud CV ketel, geen storingen en geen herinvestering meer in de toekomst voor een nieuwe ketel zodra deze versleten is. In de woningen wordt  i.p.v. radiatoren, vloerverwarming toegepast. Het systeem zorgt in de zomer voor koeling welke gratis is (behalve het elektriciteitsverbruik van de circulatiepomp). Ook de warmwatervoorziening wordt middels dit systeem geleverd.

Meer informatie over verwarming met aardwarmte in de bijlage van NUON hieronder en op de volgende websites:

www.milieucentraal.nl      en      www.senternovem.nl


Het Kiss Elektra Systeem
Een groot probleem bij nieuwbouwwoningen is het vervullen van individuele koperswensen. Meerwerk wordt als duur en verveldend ervaren. Wij willen in dit project de kopers héél veel keuzevrijheden geven tegen zeer betaalbare prijzen. Wijzigingen in de eleketrische installatie zijn altijd moeilijk te organiseren, kosten veel geld en het gaat nog wel eens verkeerd. Omdat traditioneel de leidingen door muren en beton lopen moet alles al in een heel vroeg bouwstadium bekend zijn . Daarom hebben we in dit project gekozen voor het KISS systeem van Hager bv waardoor de mogelijkheden voor de koper op gebied van elektra, data, telefonie etc. nu en in de toekomst enorm zijn. Hieronder ziet u het systeem wat in de plint wordt weggewerkt alsmede een beeld van de wandcontactdozen of andere aansluitpunten die op deze plint gemonteerd worden. Wilt u meeer lezen en zien van het KISS elektrasysteem? Kijk dan op onderstaande link.

http://www.homesolutions.nl/domotica/kiss/wonen/1169.htm


Veilig parkeren en beperking van auto's op straat
Auto's van bewoners en bezoekers komen allemaal in de parkeerkelder zodat op het terrein van de Abdijtuinen geen auto's te zien zijn behalve in het weggetje aan de zijkant. Zodoende is de tuin extra veilig voor spelende kinderen en wandelaars. Bewoners en bezoekers kunnen bij regen, sneeuw of hagel droog door de kelder naar de appartementen komen. Ongewenste gasten hoeven er niet te zijn want iedere bezoeker moet worden binnengelaten door een bewoner. En: de auto gaat langer mee wanneer deze droog geparkeerd staat.

 De Nabijheid van Zorgcentrum Merefelt
Voor mensen in de thuissituatie biedt Merefelt zorg en diensten thuis op basis van indicaties. Te denken valt aan verzorging, verpleging en begeleiding. Heeft u dit niet nodig dan kunt u in het nieuwe Merefelt genieten van de vele voorzieningen aanwezig welke ook door omwonenden te gebruiken zijn:

  • een verenigingsleven met een rijk aanbod: er zijn ruim 35 clubs op het gebied van beweging, cultuur, muziek, spelletjes en creativiteit
  • algemene welzijnsactiviteiten
  • een eetpunt waar maaltijden kunnen worden gekocht
  • voorzieningen als een kapsalon, internet café, winkeltje, restaurant/grand café, stiltecentrum, pedicure
  • verder zijn er algemene welzijnsactiviteiten en worden er in de toekomst nog andere diensten ontwikkeld

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Merefelt:  www.rszk.nl