Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
Centrumplan Rijen
Centrumplan Rijen

Centrumplan Rijen Oost naar volgende fase

Met de ondertekening van een intentieovereenkomst door wethouder Dols en de Brabantse projectontwikkelaar Durendael BV (een samenwerking van Van Santvoort Bouw en BPD Ontwikkeling regio Zuid) is de volgende fase van Centrumplan Rijen Oost ingeluid. De komende periode gaat Durendael aan de slag met de verdere uitwerking van de haalbaarheidsstudie uitwerking van voorstel, zodat de omgevingsvergunning voor de realisatie van het centrumplan kan worden aangevraagd. “Ik ben blij dat we nu binnen afzienbare tijd kunnen starten met de verdere realisatie van het vernieuwde centrumplan de bouw. Samen met het winkelcentrum De Laverije aan de westkant ontstaat er straks een mooi en levendig centrum met wonen, winkels en horeca”, aldus wethouder Rolph Dols.


Plannen onherroepelijk
De eerder ingebrachte beroepen en bezwaren tegen het bestemmingsplan, het exploitatieplan, alsmede het besluit inzake de ‘bestuurlijke lus’ zijn grotendeels ongegrond verklaard door de Raad van State. Nadat de gemeente een minimale tekstuele aanpassing in het bestemmingsplan onlangs publiceerde, zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan onherroepelijk geworden. Door het vertrek van wethouder Rolph Dols naar de gemeente Tilburg, verloopt het vervolgproces onder leiding van een nieuwe portefeuillehouder.

Duurzaamheid
De heren Bas Oomen en Erik Leijten – directie van Durendael BV benadrukken dat duurzaamheid in beide organisaties een standaard is bij de realisatie van huidige plannen.  En hiermee dan ook zullen zorgen voor een kwalitatief en duurzaam nieuw centrumplan waarmee Rijen een fraaie aanvulling in haar centrum krijgt.

Programma
Het te realiseren programma op de centrumlocatie bestaat (indicatief) uit een nieuwe supermarkt, een dagwinkel, een horecagelegenheid en maximaal 20 appartementen. Tevens richt Durendael het gebied rondom de nieuwbouw in met parkeergelegenheid en groen.