Bouw op Maat Concept
De ideale woning is voor iedereen anders. Met BOUWEN OP MAAT ontwerp je zelf jouw unieke woning.
De Reeburgh - Veldhoven
Energielasten en Duurzaamheid

De Reeburgh is klaar voor de toekomst!

Duurzaamheid is op vele manieren uit te leggen. denk bijvoorbeeld aan het beperkt gebruiken van schaarse grondstoffen, het ontwerpen van een gebouw dat jarenlang aan uw verwachtingen kan blijven voldoen en het beperken van energielasten.

In De Reeburgh speelt duurzaamheid op alle gebieden een belangrijke rol. Meer dan ooit is betaalbaar wonen een punt van aandacht. Uw woonlasten worden in belangrijke mate bepaald door uw hypotheeklasten maar de gemiddelde energiekosten worden vaak onderschat. Een lage energierekening bepaalt ook voor een groot deel de betaalbaarheid van het appartement. Dit ontwerp zorgt ervoor dat uw energielasten beduidend lager zullen zijn dan in een vergelijkbaar appartement dat enkele jaren geleden is gebouwd.

Hoe bereiken we dat?

Beperk onnodig energieverbruik:
Het gebouw bestaat uit een degelijk, robuust casco met toepassing van onder andere hoogwaardige isolatie voorvloeren, gevels en daken. Daarmee zorgen we ervoor dat het gebouw zo min mogelijk warmte verliest.

Gebruik duurzame energiebronnen:
De appartementen worden allen voorzien van een ventilatiewarmtepomp die gedurende het gehele jaar de warmte uit afgevoerde ventilatielucht opnieuw benut, voor het opwekken van warm tapwater en warmte. De warmte wordt aan het appartement afgegeven door middel van vloerverwarming.

Zet fossiele brandstroffen zo efficiënt mogelijk in:
De volledige verwarming van een appartement is niet met een ventilatiewarmtepomp te realiseren. Daarom werkt deze samen met een Hoog Rendement (HR) ketel. De ventilatiewarmtepomp zorgt continu voor de productie van een basiswarmte en de ketel springt indien nodig bij tijdens piekmomenten.