Vind ons

Van Santvoort Bouw BV
De Plank 89, 5504 EE Veldhoven
T: 040 253 18 18
E: info@van-santvoort.com

Ga naar onze contactpagina voor meer gegevens en routebeschrijving

Wilt u op de hoogte blijven van alle laatste onwikkelingen van Van Santvoort Bouw? Vind ons op:

Nieuws uit hypotheek-land!
08-11-2012
Nieuws uit hypotheek-land!
Snelle beslissers lenen ook in 2013 volgens de huidige 'gunstige' hypotheekvoorwaarden.

We krijgen de laatste tijd veel vragen van kandidaat kopers over de wijze waarop door hypotheekverstrekkers in 2013 wordt omgegaan met overeenkomsten die in 2012 nog worden gesloten. Koop-/aanneemovereenkomsten voor nieuwbouw woningen bevatten opschortende of ontbindende voorwaarden t.a.v. financiering, verkrijgen van vergunningen, voldoende verkochte woningen etc. Eerder leek het erop dat overeenkomsten met dit soort voorwaarden in 2013 niet meer onder het huidige regiem zouden vallen.

Veel woningzoekenden die we spreken hebben dan ook de vraag: 'als ik dit jaar nog een koop-/aanneemovereenkomst sluit met ontbindende voorwaarden, moet ik dan verplicht 100% aflossen met een annuïteiten hypotheek of kan ik nog profiteren van de soepelere regels die nu gelden?'

Het antwoord op die vraag kan nog niet definitief worden gegeven maar er lijkt toch voorzichtig een positief antwoord aan te komen. Het CDA heeft over dit onderwerp een Kamervraag gesteld en daarop antwoord ontvangen. Dat antwoord komt er inhoudelijk op neer dat overeenkomsten die dit jaar worden gesloten, voorwaarden mogen bevatten die min of meer als gebruikelijk worden beschouwd. Hieronder vallen dus ook de voorwaarden zoals een ontbindingsmogelijkheid als de financiering niet rond komt, maar ook als onvoldoende woningen zijn verkocht, Woningborg geen goedkeuring aan het plan geeft of er geen vergunning wordt afgegeven.

Bent u dus woningzoekende, dit jaar nog kopen lijkt dus zeer interessant! Vraag uw financier naar de exacte voorwaarden.