Vind ons

Van Santvoort Bouw BV
De Plank 89, 5504 EE Veldhoven
T: 040 253 18 18
E: info@van-santvoort.com

Ga naar onze contactpagina voor meer gegevens en routebeschrijving

Wilt u op de hoogte blijven van alle laatste onwikkelingen van Van Santvoort Bouw? Vind ons op:

Nieuwbouw in Knegsel, van dorpshuis naar Dorpshart
11-11-2016
Nieuwbouw in Knegsel, van dorpshuis naar Dorpshart
Heeft u belangstelling voor een woning in Dorpshart Knegsel en wilt u graag meepraten over de ont-werpen en samen met ons aan uw eigen droomwoning werken? Zorg dan dat u op woensdag 30 november om 19.30 uur in De Leenhoef bent.

De gemeente Eersel heeft het initiatief genomen om het bestemmingsplan van de voormalige locatie van dorpshuis De Leenhoef te wijzigen, zodat het een nieuwe invulling kan krijgen die voorziet in de behoefte aan nieuwe woningen in Knegsel. In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente Van Santvoort uit Veldhoven geselecteerd om de ontwikkeling en realisatie van dit plan op zich te nemen. Het plan, Dorpshart Knegsel, betreft een unieke en hoogwaardige inbreiding in het hart van Knegsel. Een gevarieerde, comfortabele en betaalbare nieuwe buurt die voor iedere doelgroep een plek heeft.

Voor de zomervakantie hebben de ruim 100 belangstellenden al kennis kunnen nemen van de voor-genomen plannen en is op hoofdlijnen gepresenteerd hoe het plan eruit zal komen te zien. Na de ontvangst van de ingevulde enquêtes van de belangstellenden is het plan verder afgestemd op de verwachte behoefte en heeft KdV Architectuur een voorlopig ontwerp opgesteld dat we graag weer aan u willen presenteren. Natuurlijk hopen we dat dit ontwerp op uw enthousiasme kan rekenen, maar uiteraard staan we open voor uw suggesties voor verbeteringen.

Op basis van het definitieve ontwerp wil Van Santvoort nog dit jaar de voorinschrijving starten zodat direct in januari 2017 gestart kan worden met het Bouw op Maat proces, waarbij de woningen worden toegewezen en individueel op maat worden aangepast aan de wensen van de kandidaat kopers. Met Woningstichting De Zaligheden uit Eersel wordt ook op korte termijn overeenstemming verwacht over de aankoop van 8 woningen zodat ook in de sociale huursfeer aanbod kan worden gerealiseerd. Dat alles nog steeds met als doel om snel na de zomervakantie van 2017 met de bouw van het plan te kunnen starten.

Heeft u belangstelling voor een woning in Dorpshart Knegsel en wilt u graag meepraten over de ont-werpen en samen met ons aan uw eigen droomwoning werken? Zorg dan dat u op woensdag 30 november om 19.30 uur in De Leenhoef bent. Wij stellen u dan in de gelegenheid om de ontwerpen te bewonderen, meer informatie over de woningprijzen en financieringsmogelijkheden te ontvangen en te horen hoe inschrijven werkt. De avond start met een algemene presentatie, waarin we toelichting geven op de plannen. Daarna praten we graag informeel met u over de plannen, beantwoorden we eventuele vragen en bespreken we suggesties voor verbeteringen.

Om een goede inschatting van de avond te kunnen maken vragen wij u om u aan te melden als u aanwezig wilt zijn en belangstellende bent. U kunt dat doen bij Van Santvoort op 040 253 18 18 of info@van-santvoort.com