Vind ons

Van Santvoort Bouw BV
De Plank 89, 5504 EE Veldhoven
T: 040 253 18 18
E: info@van-santvoort.com

Ga naar onze contactpagina voor meer gegevens en routebeschrijving

Wilt u op de hoogte blijven van alle laatste onwikkelingen van Van Santvoort Bouw? Vind ons op:

Privacy
Privacy
 
Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Van Santvoort Bouw B.V. en Van Santvoort Ontwikkeling B.V., beiden gevestigd aan de Plank 89 te Veldhoven, respectievelijk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de nummers 10740506 en 60733756, hierna te noemen: ‘van Santvoort’.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust aan onze AVG verantwoordelijke: avg@van-santvoort.com.
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terug vinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang we deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt van Santvoort uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die van Santvoort met u heeft, tenzij van Santvoort wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In bovenstaande tabel van deze verklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht van Santvoort te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij van Santvoort op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens
Van Santvoort treft passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, publicatie, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze verklaring is alleen van toepassing op de website van van Santvoort . Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Van Santvoort raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina van een website wordt meegestuurd en de browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.

Wijziging van het privacy beleid
Van Santvoort zal haar privacy beleid van tijd tot tijd aan passen als er wijzigingen in wet en regelgeving zijn. Op de website zal steeds de meest recente versie van de privacy verklaring van van Santvoort te vinden zijn. Van Santvoort raadt u dan ook aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of van Santvoort wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: AVG verantwoordelijke van Santvoort (intern bekend)
E-mail: avg@van-santvoort.com

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/