Vind ons

Van Santvoort Bouw BV
De Plank 89, 5504 EE Veldhoven
T: 040 253 18 18
E: info@van-santvoort.com

Ga naar onze contactpagina voor meer gegevens en routebeschrijving

Wilt u op de hoogte blijven van alle laatste onwikkelingen van Van Santvoort Bouw? Vind ons op:

Disclaimer
Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld evenals de bij deze website behorende bijlagen. Desondanks moeten wij voor onze projecten een voorbehoud maken inzake geringe wijzigingen en/of afwijkingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen, wensen en goedkeuringen van overheden en/of nutsbedrijven. Diverse woningtypen hebben soms kleine afwijkingen die niet allemaal op de website kunnen worden afgebeeld. Tevens behouden wij ons het recht voor om tijdens de bouw wijzigingen aan te brengen waarvan de noodzaak bij de verdere uitwerking van het plan blijkt. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van onze producten. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven op verrekening van meerdere of mindere kosten. Deze wijzigingen zullen steeds middels de periodieke kopersinformatie aan de kopers worden medegedeeld.